Przed rejestracją:


 Poniższe zestawienia stanowią jedynie przykładowe propozycje doboru drużyn

(studenci mają możliwość dowolnej kombinacji członków drużyn zgodnych z Regulaminem) 

DRUŻYNA I

1. Student I roku studiów licencjackich/jednolitych

2. Student II roku studiów jednolitych/licencjackich

3. Student II roku studiów magisterskich

4. Student II roku studiów magisterskich

 

DRUŻYNA II

1. Student I roku studiów licencjackich/jednolitych

2. Student I roku studiów licencjackich/ jednolitych

3. Student II roku studiów licencjackich/jednolitych

4. Student II roku studiów licencjackich/jednolitych

 

DRUŻYNA III

1. Student II roku studiów licencjackich/jednolitych

2. Student III roku studiów licencjackich/jednolitych

3. Student III roku studiów licencjackich/jednolitych

4. Student III roku studiów licencjackich/jednolitych

 

przykład błędnego doboru drużyny:

DRUŻYNA IV

1. Student III roku studiów licencjackich/jednolitych

2. Student III roku studiów licencjackich/jednolitych

3. Student III roku studiów licencjackich/jednolitych

4. Student III roku studiów  licencjackich/jednolitych

 


 *Drużynę może być utworzona przez samych studentów z I roku studiów licencjackich/jednolitych


Informacje dotyczące opłat:

Wysokość opłaty (za drużynę): 60 zł 

Numer konta bankowego: 87 1240 6595 1111 0010 4368 9674

Odbiorca: FIZJOTURNIEJ

Tytułem: Opłata rejestracyjna za udział w Turnieju-{nazwa drużyny]


Link do formularza rejestracyjnego:

rejestracja na II edycje turnieju (tj. 25.05.2019) została zamknięta