OGÓLNE INFORMACJE O WYDARZENIU:


25 maja 2019


Zapraszamy do wzięcia udziału w II Ogólnopolskim  Turnieju Studenckich Drużyn Fizjoterapeutycznych w Poznaniu

 

Ideą turnieju jest połączenie różnorodnych form konkurencji tematycznych z elementami sprawdzającymi posiadaną wiedzę i umiejętności. Celem jest stworzenie 4 osobowych drużyn, które wspólnie będą rozwiązywać zadania związane z różnymi dziedzinami nauk teoretycznych, klinicznych i praktycznych. Dodatkowo członkowie drużyn będą rozwiązywać wspólne zadania i będą mogli sprawdzić swoje umiejętności. 


Innowacyjny sposób przeprowadzenia turnieju umożliwi uczestnikom rozwinięcie zdolności i koordynacji pracy w grupach oraz ocenę dotychczas zdobytego wykształcenia w niecodziennej formie.

Trzy drużyny z najwyższą ilością punktów uzyskują możliwość wzięcia udziału w Konkurencji Finałowej.

Drużyna z najwyższą ilością punktów zostaje Zwycięzcą Turnieju i otrzymuje atrakcyjne nagrody.

Dla kogo?

Turniej skierowany jest dla studentów kierunków Fizjoterapii (licencjackich, magisterskich i jednolitych) z całej Polski.

 

W skład drużyny musi wchodzić przynajmniej jeden student Fizjoterapii I lub II roku studiów jednolitych lub licencjackich.*

Drużynę mogą stanowić studenci I roku